maandag 2 augustus 2010

Surabaya (2)


Sore-sore aku menyang Surabaya, rasa ning weteng wis ngele. Golek pangan opo yo menko. Pak sopir tak jak golek restoran sing paling resik lan enak ngono yoh. Wong yo piye bojoku nek tak jak tuku pangan ning pingir dalan ora gelem. Jare kuwi ora resik, mundak gawe awak lara menko.

Ning aku seneng banget panganan ning Jawa. Sembarang sing tak dep mesti leb .... mlebu ...rasa ning ilat enak .... Hmmmm ... aku koq pingin ning Jawa mene...

Geen opmerkingen:

Zoeken in deze blog